II. Bayezid döneminde Edirne ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapan, Yavuz’un Anadolu Kazaskeri, Kanûnî’nin Şeyhülislâmı Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed (öl. 1534), II. Bayezid’in emriyle Türkçe bir Tevârîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı Hanedan Tarihleri) kaleme almıştı. Kemalpaşazâde, Kanûnî zamanında eserini 1527 olaylarına kadar getirip ...