Batı’da Haçlılara ve Haçlı Seferleri’ne olan ilgi özellikle Avrupalıların Ortadoğu’ya yönelik sömürge faaliyetleri neticesinde kayda değer bir artış göstermiştir. Bu ilgi; yazın dünyasında romanlar, kaynak neşirleri ve araştırma eserlerinin pirimitif örnekleriyle kendisini gösterirken, sanatta da tablolarda yankısını buldu. Bu sanatçılar ...

Bu içeriğimizde; Selçuklular, Eyyûbîler ve Bizans hakkında da önemli bilgiler içeren 41 Haçlı mektubunun, A. Onur Çalışır tarafından yapılan çevirisi ve notlarını içeren ve Tarih-i Kadim Kitaplığı’nın ilk çalışması olan  “Denizaşırı Ülke’den Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)” isimli eserden 10 alıntı ...

İmadeddin Zengi, hareketli yaşamı boyunca daha çok Urfa’yı alarak kurulan ilk Haçlı devletine şeklen son vermesiyle tanınır. Müslümanlar tarafından Yakındoğu’daki Haçlılar’a karşı çoğunlukla saldırı pozisyonunda bulunan 3’lünün (İmadeddin-Nureddin-Selahaddin) siyasi, askeri ve ideolojik açıdan ilk halkası olarak gösterilir. Öyle ki bu ...

İkinci Haçlı Seferi, Birinci Haçlı Seferi sonrasında Yakındoğu’da oluşan siyasi ortamla doğrudan bağlantılıdır. Genel manzaraya bakıldığında ilk sefer ile kurulan dört Haçlı merkezi (Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus) çoğu zaman birbirini destekledi. Ancak siyasetin doğası gereği –Müslümanlar’ın da yaptıkları gibi ...