Carl von Clausewitz [1], döneminin ordularını kıyaslarken şu cümleleri kurmuştu; Günümüzde ordular, silah, donatım ve eğitim bakımından birbirine o kadar benzemektedir ki, en iyisiyle en kötüsü arasında bu bakımdan çok dikkati çekebilecek bir fark yoktur [2]. İşte Hellen ordularının uyguladığı falanks savaşları hakkında ...

Konu başlığında yazıldığı üzere ”ağır süvari sınıfı” aslında Hellenistik dönemde ve sonrasında, özellikle Parthlar, Sasaniler, Selevkoslar, Romalılar ve Palmiralılar tarafından ordularında karakterize edilerek yer verilmiş olan katafrakt [1] sınıfını tarif etmektedir. Tıpkı falanks [2] sisteminde olduğu gibi katafrakt sınıfı da kendisini benimseyen ...