Bu içeriğimizde; Selçuklular, Eyyûbîler ve Bizans hakkında da önemli bilgiler içeren 41 Haçlı mektubunun, A. Onur Çalışır tarafından yapılan çevirisi ve notlarını içeren ve Tarih-i Kadim Kitaplığı’nın ilk çalışması olan  “Denizaşırı Ülke’den Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)” isimli eserden 10 alıntı ...

Bu kitap, insanlık tarihi açısından önemli bir dönemin şahitleri ve failleri tarafından, Haçlılar tarafından yazılmış 41 adet mektubu içermektedir. Bu nedenle mevzu bahis olan olayın çağdaşı ya da sonrası döneme ait kroniklere, tarih kitaplarına kıyasla şahitlik açısından daha önemli bir ...