Carl von Clausewitz [1], döneminin ordularını kıyaslarken şu cümleleri kurmuştu; Günümüzde ordular, silah, donatım ve eğitim bakımından birbirine o kadar benzemektedir ki, en iyisiyle en kötüsü arasında bu bakımdan çok dikkati çekebilecek bir fark yoktur [2]. İşte Hellen ordularının uyguladığı falanks savaşları hakkında ...

Muharip ulusların askeri taktik ve stratejilerini üretmeye yönelmesinin en büyük dürtüsü asgari kayıp verme isteğidir. Eski Türklerin atlı okçuluğunun temelinde hasımlarıyla temastan kaçınması, Romalıların testudo saflarını oluşturması ya da Birinci Dünya Savaşı’nda tankların kullanılmaya başlanması gibi örnekler bu yargıyı destekler ...