Dımaşk Meliki Dukak, Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Melik Tutuş’un oğullarındandır. Hakimiyet dönemi (1095-1104) Yakındoğu’da önemli gelişmelerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Bu dönemde Haçlılar, Birinci Haçlı Seferi sonrasında, üç devlet kurmuşlar; Suriye Melikliği’nin de tabi olduğu Büyük Selçuklu Devleti ...