Bu yazı Birce Önkahraman tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, tarihi Efes coğrafyasında kendilerine yer bulan Artemis kültü ve Meryem Ana ilişkisine değineceğim. Meryem Ana ve Artemis’in Efes coğrafyası ile olan etkileşimini inceleyeceğimden dolayı Meryem Ana, Hristiyanlık bağlamında incelenecektir. Artemis’i daha iyi ...

Bu yazı Birce Önkahraman tarafından hazırlanmıştır. “Roma devlet tarzı, Grek kültürü ve Hristiyan inancı Bizans gelişmesinin ana kaynaklarındandır. Bu unsurlardan biri çıkartılırsa Bizans’ın varlığı düşünülemez.” [1] Ostrogorsky’nin bu tanımlamasında olduğu gibi Hristiyanlık, Bizans’ın yapıtaşlarından birisidir. Bu yazımızda, Doğu Roma’da Hristiyanlığın ...