Osmanlı Devleti’nin son dönemini idrak eden tarihçilerin ufukları kesinlikle dar değildi. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Binaenaleyh tarih alanında yapılan çalışmalar arasında sadece Eskiçağ’ı konu eden eserler diğer alanlara oranla oldukça azdır. Böyle bir ortamda Eskiçağ’a ait ...