Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Tarihte genel olarak Japon ve Çin medeniyetleri arasında bir tampon bölge şeklinde görünen Kore yarımadası; bu iki medeniyetin mücadelesinde pek çok kez hedef haline gelecektir. İki devlet için de diğerine geçiş için bir köprü ...

Türkler ve Çinliler; hiç kuşku yok ki Doğu’nun ve özelde Türkistan’ın kaderini belirleyen uluslardan ikisidir. Bu iki ulus arasındaki mücadeleler ve çekişmeler; iki ulusun tarihini ve dünya üzerindeki diğer birçok milletin tarihini  de derinden etkilemiştir. Bu mücadele silsilesinin Türk tarafından başatı, ...