Raimundus Aguilers, Birinci Haçlı Seferi‘ne Toulouse Kontu Raymond’un ordusunda ordu papazı olarak katılmıştır. Sefer esnasında ana Haçlı ordusunun yaşadığı tüm olayların şahididir. Seferden sonra kendisinin ve Haçlı ordusunun başından geçenleri anlatmak istemiş ve Historia Francorum Qui Ceperunt Iherusalem (Kudüs’ü Ele ...

1075 yılı civarında doğduğu tahmin edilen Tankred, Marki Odo ile Norman Robert Guiscard’ın kızı Emma’nın çocuğudur. Dedesi ve onun kardeşleri, Roma çevresindeki Alman nüfuzunu kıran ve Güney İtalya’da Bizans ile Müslüman hakimiyetine son verip Sicilya Krallığı’nı kuran önemli Normanlardı. Tankred’in ...

Fulcher, 1058 ya da 1059 yılında, günümüzde Fransa sınırları içerisinde yer alan Chartres kentinde doğdu. Hayatı hakkındaki bilgileri ancak eserinden edinebiliyoruz ki buna bakarak papazlık eğitimi aldığını söyleyebiliriz. 1095’te Papa II. Urbanus’un Clermont’tan Katolik Hıristiyanlara yaptığı Haçlı Seferi konuşmasının şahidi ...

Ordular, XVII. asırdan itibaren bilhassa, ihtiva ettiği askeri personel nüfusunun artmasından mütevellit devletlerin en çok başvurduğu istihdam kaynağı haline gelmiştir [1]. İlaveten, bünyesine erat vasfıyla dahil ettiği mahkumlar ve serserilerle toplumun alt tabakasındaki fertleri subaylar vesilesiyle kontrol altında tutup belli bir disipline ...

Muharip ulusların askeri taktik ve stratejilerini üretmeye yönelmesinin en büyük dürtüsü asgari kayıp verme isteğidir. Eski Türklerin atlı okçuluğunun temelinde hasımlarıyla temastan kaçınması, Romalıların testudo saflarını oluşturması ya da Birinci Dünya Savaşı’nda tankların kullanılmaya başlanması gibi örnekler bu yargıyı destekler ...

“Ortaçağ’dan Portreler” isimli yazı serimizde bu defa odak karakterinde ilk Kudüs Kralı Baudouin var. Baudouin, Kuzey Fransa’da sıradan bir soylu olarak başlayan hayatını Filistin’de el-Ariş’te kral olarak noktaladı. Birinci Haçlı Seferi’ne katılmasıyla yaşamı hepten değiştirecekti. Kendisinden çok daha zengin, güçlü ...

Bu yazı Emine Asuhan Aksakal tarafından hazırlanmıştır. Birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü’nün tarihsel izleri, Antik Roma ritüellerinden Victoria dönemi İngilteresi geleneklerine kadar görülmektedir. Sevgililer Günü adını; ‘günün koruyucusu’ olarak bilinen Aziz Valentine’den almaktadır. Coşkuyla kutlanan günün kökleri, Antik Roma geleneklerinde ...

Ordu, geçmişte varlık göstermiş bütün Türk devletlerinin ve hanedanlarının sacayaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Tarih de şahit olmuştur ki ordusu yozlaşan bir Türk devletinin ivmesinde düşüş yaşanmıştır. Klasik orduya nazaran alternatif bir askeri teşkilat ihtiyacının doğmasına dair: İmparatorluğun bilindiği üzere ilk ...

İkinci Haçlı Seferi, Birinci Haçlı Seferi sonrasında Yakındoğu’da oluşan siyasi ortamla doğrudan bağlantılıdır. Genel manzaraya bakıldığında ilk sefer ile kurulan dört Haçlı merkezi (Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus) çoğu zaman birbirini destekledi. Ancak siyasetin doğası gereği –Müslümanlar’ın da yaptıkları gibi ...

Bu yazı Emine Asuhan Aksakal tarafından hazırlanmıştır. Lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtların üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşenerek yapılan yol türü, tren yolu… Demir yolunun sözlük anlamı bu kadar basit iken; tarihteki rolü bildiğimiz üzere olağanüstü bunun yanı ...