Ordu, geçmişte varlık göstermiş bütün Türk devletlerinin ve hanedanlarının sacayaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Tarih de şahit olmuştur ki ordusu yozlaşan bir Türk devletinin ivmesinde düşüş yaşanmıştır. Klasik orduya nazaran alternatif bir askeri teşkilat ihtiyacının doğmasına dair: İmparatorluğun bilindiği üzere ilk ...