Connect with us

Habibe Çalışkan

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi ve yan dal programı ile Bilgi Belge Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Şu an Anadolu Üniversitesi bünyesinde Bilim Tarihi Müzesinde çalışmakta. Kasım 2017 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim'de yazarlık yapmaktadır.

Tüm Gönderiler: Habibe Çalışkan

Daha Fazla Gönderi