Connect with us

Göktürk Kaya

1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı, hâlâ burada eğitimine devam etmektedir. Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim'de yazarlık yapmaktadır. Göktürk Kaya ile iletişim için: gktrkky@tarihikadim.com

Tüm Gönderiler: Göktürk Kaya

Daha Fazla Gönderi