Anadolu Türklerinde Mumyalama ve Amasya Mumyaları

(Fotoğraflar için Yasin Çetin’e teşekkür ederim.)

[1] Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 130.
[2] Mustafa Uzunpostalcı, “Defin”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 9, İstanbul, Diyanet Vakfı Yayınevi, 1994, s. 86.
[3] Zehra Efe, “Türkye Müze ve Türbelerindeki Mumyaların Tarihi ve Bugünkü Durumları”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34, Isparta, Nisan 2015, s. 280.
[4] Zehra Efe, Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2011, ss. 72-94.
[5] Zehra Efe, a.g.t., ss. 108-109.


Tarih-i Kadim Arşiv
Tarih-i Kadim bünyesinde bir dönem yazarlık yapmış ancak belirli sebeplerden dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kalan değerli yazarlarımızın, emeklerinin saklandığı arşiv bölümü.